جهادگران مردمی با تجربه همکاری در سیل و زلزله برای مقابله با کرونا و همراهی با مردم وارد میدان شده اند.

پس از تجربه همراهی و همکاری نیرو های جهادی استان در بحث زلزله و سیل، این بار نیرو های جهادگر مردمی برای مبارزه با کرونا وارد میدان شده اند و با تشکیل کارگروه های تخصصی عملیات های مختلفی را انجام داده اند.

از حضور در بیمارستان ها تا توزیع اقلام بهداشتی و ضد عفونی کردن معابر و…

دومین جلسه کارگروه های مردمی مبارزه با کرونا امروز دوشنبه(۱۹ اسفند ماه) برگزار شد. در این جلسه گروه های مختلف جهادگر گزارش عملیات های خود را ارائه کردند و مصوبات جلسه قبل مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین پیرامون روند توزیع اقلام بهداشتی و تولید آن ها بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در پایان این جلسه جهادگران با تاکید بر حضور تا پایان حل مشکل کرونا بر ضرورت فرهنگسازی بهداشتی از طریق بستر رسانه ای تاکید کردند و مقدمات تسریع این کار را فراهم کردند.