برگزاری اربعینی ها در کرمانشاه برگزار می شود

به همت مجمع خدمتگزاران مردمی اربعین حسینی استان کرمانشاه گردهمایی اربعینی ها ویژه خادمین موکب های اربعین استان در کرمانشاه برگزار می گردد