محمدحسین الماسوندی از فراگیری آموزش قرآن توسط ورزشکاران زورخانه ای سراسر استان در زورخانه فردوسی خبر داد.

محمد حسین الماسوندی مسئول برگزاری برنامه فرهنگی-قرآنی “شیفتگان قرآن ناطق(ع) “در گفت و گو با کربلاییان گفت:

با توجه به وجود فقر قرآنی در جامعه و همچنین لزوم یادگیری قرآن توسط ورزشکاران ورزش های زورخانه ای،برنامه ای تحت عنوان شیفتگان قرآن ناطق(ع)در شب های ماه مبارک رمضان به صورت یک شب در میان و یک ساعت بعد از نماز مغرب و عشا برگزار می شود

وی همچنین ادامه داد:در این مراسم کلیه ی ورزشکاران زورخانه ای استان که مهمان زورخانه فردوسی کرمانشاه هستند آموزش های قرآنی را در برمی گیرند و بعد از آن نیز به انجام ورزش باستانی پرداخته می شود.

شرکت برای عموم در این مراسم آزاد می باشد.