مراسم شهادت حضرت زهرا(س)از سه شنبه در مسجدالنبی کرمانشاه برگزار می گردد  

مراسم شهادت حضرت زهرا(س)از سه شنبه در مسجدالنبی کرمانشاه برگزار می گردد