به گزارش کربلائیان در روزهای اخیر و با بالاگرفتن تب انتخابات بسیج دانشجویی دست به کار شد و اقدام به برگزاری تریبون های آزاد در پارک ها و در بین اقشار جامعه نمودند. در این اجتماع ها که با حضور کارشناس سیاسی برگزار می‌شد هر کدام جوانان و دانشجویان نقد یا سوالی و ابهامی در […]

به گزارش کربلائیان در روزهای اخیر و با بالاگرفتن تب انتخابات بسیج دانشجویی دست به کار شد و اقدام به برگزاری تریبون های آزاد در پارک ها و در بین اقشار جامعه نمودند.

در این اجتماع ها که با حضور کارشناس سیاسی برگزار می‌شد هر کدام جوانان و دانشجویان نقد یا سوالی و ابهامی در رابطه با شرکت در انتخابات داشتند مطرح کرده و و سوالات ایشان توسط کارشناس پاسخ داده می‌شد.

همچنین شایان ذکر است این مراسم به مدت ۲۰ روز است در پارک ها و مناطق مختلف شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.