رییس سازمان بسیج سازندگی کشـور از بـرگـزاری بـزرگترین رویـداد حرکت های جهادی با حضور نمایندگان گروه های جهادی و مسئولین کشوری و لشکری از فردا به مدت سه روز خبر داد.

به گزارش کربلاییان،دکتر محمد زهرایی رییس سازمان بسیج سازندگی کشور اظهار داشت: این رویداد بزرگ  در دو عرصه مجمع عالی گروه های جهادی و جشنواره ملی جهادگران با هم افزایی نهادها و دستگاه های اجرایی از فردا چهارشنبه تا جمعه ۲۶ بهمن ماه در دو برنامه جداگانه در تهران برگزار خواهد شد.

 

نخستین مجمع عالی گروه های جهادی

دکتـر زهرایی با اشـاره به بـرگـزاری نـخـستین مجمـع عـالـی گـروه هـای جـهادی افـزود: بـه منظـور واگذاری بیش از پیش اختیارات

تـرسیم هـدف، سیاست گـذاری و اجـرای حرکت های جـهـادی به گروه هـای جـهادی و پـس از برگزاری انتخابات شهرستانی و سپس استانی، در نظر است نخستین مجمع عالی گروه های جهادی بـا حـضـور بیش از ۴۰۰ جـهـادگر به نمایندگی از ۱۱ هزار گروه جهادی برای برگزاری انتخابات فردا ۴ شنبه ۲۴ بهمن ماه در مـجتمـع سیـدالشهدا ع  آبعـلی برگزار می گردد.

زهرایی افزود: در ایـن مجمـع با برگـزاری انتـخابات بین جـهادگران، مسئولین کمیته هـا و کـارگـروه های مـجـمـع برای هدایت

این حرکت عظیم خدمت رسانی انتخاب خواهند شد.

 

دومین جشنواره ملی جهادگران

رییس سازمان بسیج سازندگی با اشاره به استقبال مردمی در ارسال بیش از ۳۵۰۰اثر به جشنواره جهادگران گفت: در دومین گام از این رویداد دومین جشنواره ملی جهادگران به منظور تقدیر از تلاش جهادگران در عرصه هایی مانند راهبردی، عمرانی، فرهنگ و ادب، کشاورزی، رسانه و… در روز جمعه۲۶ بهمن ماه در مجتمع فرهنگی ۱۳آبان ( لانه سابق جاسوسی آمریکا ) تهران برگزار می شود.