غرفه های فرهنگی موضوعی در راهپیمایی روز قدس به همت ستاد در امتداد روح الله کرمانشاه برپا شد.

به همت ستاد در امتداد روح الله غرفه های فرهنگی مختلفی با موضوعاتی از جمله تربیئن آزاد،هنر برای فلسطین،جبهه مقاومت(با همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه رازی)،کودک و نوجوان،مرگ بر استکبار و گام دوم انقلاب(بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد)در راهپیمایی روز قدس برپا گردید.

همچنین در کنار غرفه های برپا شده،ماکت رهبر معظم انقلاب و فرماندهان سپاه و ارتش جهت عکس یادگاری شرکت کنندگان در راهپیمایی قرار داده شد که با اتقبالر مردم همرا گشت.