فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) گفت: همانگونه که دشمن و همپیمانان آنها همواره ما را تهدید کردهاند، ما هم اعلان آمادگی جهاد برای مقابله با همه کید و تزویر آنها می‌کنیم.

سردار علی فضلی امروز جمعه در مراسم بزرگداشت و صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز ضمن تقدیر از شرکت کنندگان و دست اندرکاران و پشتیبانان مراسم پرشکوه بزرگداشت عملیات بازی دراز و صعود سراسری به ارتفاعات بازی دراز، به عنوان یک عملیات بزرگ فرهنگیگفت: امروز در حالی که در گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی فرموده نایب امام زمان قرار گرفته‌ایم به فضل خداوند عهد و پیمانی را با شهیدانمان و شهدای عزیز بازی دراز می‌بندیم.

وی افزود: امروز در حالی که در گام دوم انقلاب شکوهمند اسلامی قرار گرفته‌ایم به فضل خداوند عهد و پیمانی را با شهدایمان می‌بندیم که همچون ۴۰ سال گذشته پا در تکاب امامت و ولایت این فرامین و تدابیر پیامبر گونه را به یک مقصد الهی برسانیم.

فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) ادامه داد: حقیقت ملت ما این است که باید بهشت تمدنی انقلاب اسلامی که در راه است، را برابر فرمان نورانی نایب امام زمان دنبال کنیم.

وی با بیان اینکه فتح الفتوح انقلاب اسلامی انقلاب تمدن ساز است، ادامه داد: انقلاب ما انقلاب تمدن ساز و انسان‌های تراز انقلاب اسلامی است و در هیچ کجای گیتی شبیه الگوهای تمدن‌ساز ما را در اختیار ندارد که از آن جمله می‌توان به امیر شهید شیرودی، شهید رضایی و جوانان عزیز و غیرتمندی که در اَوان روزهای جوانی نگاه توأم با اطاعت از ولی را تجربه کردند، اشاره کرد که اینها پنجه در پنجه دشمن و استکبار و در رأس آن آمریکا جنگیدند.

سردار فضلی اشاره‌ای به عملیات بازی دراز داشت و گفت: دشمن در آرزو بود همانطور که اول جنگ را از غرب شروع کرده است به اهداف و مقاصد اش برسد، شما آرزوهای آنها را ناکام گذاشته‌اید.

فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) تصریح کرد: این مقاومت‌های مردمی و رزمندگان اسلام در اول و آخر جنگ پرچم شما و رسول خدا را برافراشته کرد.

وی گفت: مصادیق تمدنی و خوشبختی ساز ملت ما در همین بازی دراز است و این الگوهای عملی ما شهیدان شیرودی، کشوری، حاجی بابا، موحدی دانش و شهید وزوایی و غفاری و سایر بزرگانی است که به گردن ما حق بزرگی را دارند.

سردار فضلی اشاره‌ای نیز به راهیان نور داشت و گفت: همانطور که نایب امام زمان فرمودند، «راهیان نور فناوری و فناوری فرهنگی تشکیل جبهه متحد تمدن ساز است.

وی تصریح کرد: راهیان نور منادی نسل تمدن ساز است و امروز با الگوهای ۸ سال دفاع مقدس تمدن سازی می‌کند.

این مسئول تاکید کرد: جهادی که امروز باید انجام دهیم شکر خدا و شکر زبانی، تبلیغ و تببین بوده و همینطور شکر عملی در قالب تشکیل لشکر جوانان مؤمن، دانا و پرانگیزه در سراسر کشور و ایجاد امید است.

وی تصریح کرد: امید بستر همه توفیقات ما در ریشه‌های جهاد تمدنی است و امیدوارم به زودی خبرهای خوب و خرسند کننده‌ای در گام دوم انقلاب با حضور شما مردم عزیز و بزرگوار به گوش جهانیان برسد.

سردار فضلی با بیان اینکه دشمن چشم طمع دارد به اینکه ما در انجام رسالت و تکلیفمان دچار غفلت و خسران شویم، گفت: آنها به دنبال غفلت ما از اصول اساسی، مبنایی، قرآنی و الهی هستند.

فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) یادآور شد: دشمن به دنبال این است که بین ما و امام و مرجع ما و نایب امام زمان (عج) ایجاد شکاف کند و فاصله بیاندازد.

وی تاکید کرد: مردم عزیز ما همانگونه که تا به حال این امید دشمن را ناامید کرده‌اند از این به بعد هم همین گونه خواهند بود.

وی یادآور شد: همانگونه که دشمن – آمریکا و اسرائیل عربستان و همپیمانان آنها- همواره ما را تهدید کرده است، ما هم اعلان آمادگی جهاد برای مقابله با همه کید و تزویر آنها می‌کنیم.

فرمانده دانشگاه امام حسین (ع) تاکید کرد: دشمن بداند این گوشه عظیمی که قریب ۳۰ هزار نفر در افتتاحیه راهیان نور کشور پیام امیدوارکننده عزیزان امت است.