نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه با بیان اینکه بسیاری از رسوم و سنت های زیبای ایرانی اسلامی در حال از بین رفتن است، گفت: جوانان ما گرفتار سبک زندگی وارداتی هستند.

آیت الله مصطفی علما ظهر دیروز در نشست کارگروه سبک زندگی ایرانی اسلامی اظهار داشت: بسیاری از فرهنگ‌های وارداتی جدید نظیر آپارتمان نشیی، غذاهای ناسالم، کم تحرکی، کم تحملی در زندگی زناشویی و راحت شدن طلاق رفتارها و فرهنگ‌هایی است که امروز مردم و خصوصاً جوانان ما را گرفتار کرده و از زندگی زیبای ایرانی اسلامی که پیش از این داشتیم دور انداخته است.

وی با اشاره به بالا رفتن سن ازدواج در جوانان گفت: عوامل زیادی دست به دست هم داده است که سن ازدواج را در بین جوانان بالا برده که بخشی از این عوامل توسط دولت و نظام باید حل شود و بخشی نیز با تغییر فرهنگ قابل تغییر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه بیان داشت: نظام و دولت‌های جمهوری اسلامی وظیفه دارند که بحث مسکن و اشتغال جوانان را پیگیری کنند و اگر هر دولتی می‌توانست درصدی از مسکن آنها را در قالب مسکن‌های کوچک احداث می‌کرد این مشکل برطرف می‌شد.

وی افزود: در بحث اشتغال کوتاهی‌های فراوانی می‌شود که می‌توان به همین استان کرمانشاه اشاره داشت چرا که این استان با استعدادهای فراوانی طبیعی اگر مدیریت و تدبیر واقعی وجود داشته باشد نباید جوانی بیکار بماند و تقریباً در همه کشور چنین است.

آیت الله علما عنوان کرد: بخشی از این مشکل نیز بر عهده خود مردم است که با تغییر و بازگشت به سبک زندگی ایرانی اسلامی می‌توانند از بارهایی که بر دوش جوانان گذاشته‌ایم کم کنند که می‌توان به آسان گرفتن عروسی‌ها، مهریه‌های سبک و حمایت جوانان برای حفظ زندگیشان اشاره داشت.