الگوسازی در ترویج عفاف و حجاب، رسالت رسانه ملی است

به گزارش کربلائیان و نقل از شبکه اطلاع رسانی مرصاد، سرهنگ منوچهر رضایی در گفتگو با خبرنگار بازی دراز اظهار داشت: بدون شک بدپوششی همانند هر ناهنجاری اجتماعی دیگری، علاوه بر آثار ضد دینی و فردی، پیامدهای اجتماعی – فرهنگی فراوانی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به تضعیف اعتقادهای دینی، سلب امنیت و حرمت زنان، گسترش فساد، رواج مدگرایی و تزلزل در نهاد خانواده اشاره کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان سرپل ذهاب افزود: یکی از هنجارهای کهن و سنت های ملی و دینی دیر پای جامعه ایران اسلامی، سنت حجاب و پوشش کامل زنان هنگام حضور در جامعه است.

وی افزود: رعایت حجاب نه تنها برای خود زن ارزش می آفریند، بلکه می تواند خانواده، اجتماع و … را نیز تحت تأثیر قرار دهد. همانطور که رعایت آن به عنوان یک امر ضروری می تواند مفید باشد، عدم رعایت آن نیز پیامدهای منفی را به همراه دارد.

رضایی تصریح کرد: اکثریت قاطع کارشناسان معتقدند که حجاب و عفاف باعث استحکام پیوند خانواده، حضور سازنده و سالم زنان در جامعه، ایجاد آرامش روانی، کاهش مفاسد و رشد فضایل اخلاقی، حرمت بخشی به زنان، مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب، شکوفایی علمی و اقتصادی و سلامت نسل آینده شده و منجر به ارتقای امنیت اجتماعی در جامعه می شود .

رئیس پلیس شهرستان اظهار داشت: عوامل بروز پدیده گرایش دختران و زنان به پوشش نامتعارف، عوامل بیولوژیکی یا روانی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی، عوامل سیاسی می باشد بدون شک بدپوششی همانند هر ناهنجاری اجتماعی دیگری، علاوه بر آثار ضددینی و فردی، پیامدهای اجتماعی- فرهنگی فراوانی را به دنبال دارد که از آن جمله می توان به تضعیف اعتقادهای دینی، سلب امنیت و حرمت زنان، جلوگیری از حضور مثبت زنان در جامعه، اختلال های روحی- روانی و افت تحصیلی و تربیتی، رواج مدگرانی و تجمل پرستی و هوس رانی، وازدگی در برابر فرهنگ بیگانه، سلطه بیگانگان و تأمین منافع آنان، گسترش فساد و تباهی، تزلزل در نهاد خانواده اشاره کرد.

این مقام انتظامی مطرح کرد: پس از خانواده، محیط جامعه اسلامی رسانه های عمومی، سازمان ها و نهادها هر کدام در جلوگیری از انحراف و کج روی افراد جامعه تأثیر دارند.

وی بیان کرد: الگوسازی حجاب و عفاف از راه های مختلف، به ویژه رسانه ملی برای نسل جوان و رفع تناقض های الگویی بسیار ضروری است و از رسالت های این نهاد است.

رضایی در ادامه گفت: همچنین بر فیلم های سینمایی و تلویزیونی به منظور پرهیز از تبلیغ و ترویج روابط ناصحیح اجتماعی و بد پوششی نظارت دقیق صورت گیرد، بر محصولات فرهنگی، به ویژه کتاب ها، نشریات، فیلم ها و مجموعه های تلویزیونی، برنامه های رایانه ای عرضه لباس های مناسب و زیبا، با توجه به سلیقه های متفاوت موجود در جامعه نظارت جدی صورت گرفته شود.

وی گفت: بایستی به حفظ حدود و شعائر اسلامی در ادارات و سازمان ها و پایش مفاسد اخلاقی و ابتذال در پوشش و آرایش در سازمان های دولتی و خصوصی توجه ویژه شود، با متخلفان و مهره های اصلی فساد و ابتذال با استفاده از اصلاح قوانین برخورد قاطع صورت گیرد.