مدیرکل حج وزیارت استان کرمانشاه گفت: تغییر در قیمت ارز نیمایی سبب افزایش هزینه سفر به عتبات عالیات شده است.

حامد دارابی در این خصوص،  اظهار داشت: با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، اعزام ها به عتبات عالیات در این ماه کاهش یافت البته مجموعاً شاهد انجام چهار اعزام که عمدتاً در لیالی قدر انجام شد، بودیم.

وی افزود: پس از ماه مبارک رمضان نیز مجدد تقاضای اعزام به عتبات عالیات افزایش یافت به گونه ای که روزانه حداقل یک اعزام انجام می شود.

مدیرکل حج وزیارت استان کرمانشاه بیان داشت: پس از عید سعید فطر، افزایش قیمت ارز نیمایی سبب افزوده شدن ۱۲۰ هزار تومان به هزینه سفر به عتبات عالیات شد که امیدواریم این نرخ دوباره کاهش یابد.

وی میانگین هزینه های سفر را بین یک میلیون و ۶۰۰ هزار تا دو میلیون تومان اعلام و بیان کرد: این تفاوت قیمت سبب تفاوت در زائر سرا و هتل می شود.

دارابی با بیان اینکه در نیمه نخست سال اوج اعزام ها از این بازه زمانی تا نیمه تیرماه است گفت: مجدداً به دلیل افزایش دما هرساله از نیمه تیر تا نیمه شهریور شاهد کاهش اعزام به عتبات عالیات هستیم.

وی با اعلام اینکه معمولاً مجدداً از ۱۵ شهریور ماه اعزام ها افزایش می یابد افزود: امیدواریم با توجه به تقاضای زوار رضایتمندی صد درصدی آنها را با در نظر گرفتن زمان اعزام مدنظر این زوار فراهم آوریم.

مدیرکل حج وزیارت استان کرمانشاه گفت: در حال حاضر حاضر ۱۸ دفتر زیارتی فعال در سطح استان کرمانشاه وجود دارد که با مراجعه به هر یک از آنها، زمان تمام اعزام ها در سطح استان قابل مشاهده است و متقاضیان می توانند از میان تاریخ های اعزام نسبت به انتخاب اقدام کنند.