اردوی جهادی یک روزه اعضای ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه با هدف رفع محرومیت برگزار شد.

به گزارش کربلائیان، اردوی جهادی یک روزه اعضای ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

 

این چندمین مرحله از اردو های جهادی یک یا چند روزه ستاد جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کرمانشاه است که با هدف خدمت به محرومین و رفع آسیب های اجتماعی برگزار می شود.

این اردوی یک روزه در منطقه محروم سرفیروزآباد کرمانشاه برگزار شده است.

همچنین اعضای این ستاد در مراحل قبلی و پویش کمک مومنانه با توزیع بسته های کمک معیشتی اقداماتی را انجام داده اند.