پایگاه اطلاع رسانی کربلائیان
مدیر مسئول: سیدمحمد جعفر امامیان
سردبیر: حامد دمیاد

 

آدرس:
کرمانشاه- پشت دانشکده علوم قرآنی- جنب بوستان دانشجو- ساختمان کربلا

تلفن: ۰۸۳۳۸۲۵۴۶۰۴

کد پستی: ۶۷۱۵۶۶۵۱۸۷