پایگاه اطلاع رسانی کربلائیان
مدیر مسئول: سیدمحمد جعفر امامیان
سردبیر: حمیدرضا فتاحی

 

آدرس:
کرمانشاه، بلوار شهید بهشتی، پشت دانشکده علوم قرآنی، جنب بوستان دانشجو، ساختمان کربلا

تلفن: ۰۸۳۳۸۲۵۴۶۰۴

کد پستی: ۶۷۱۵۶۶۵۱۸۷