این نمایش نامه که به نویسندگی ایوب آقاخانی از نمایشنامه نویسان نامدار کشور نگاشته شده است، به مبارزات سیاسی انقلابیون در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷ می‌پردازد.

این نمایش نامه که به نویسندگی ایوب آقاخانی از نمایشنامه نویسان نامدار کشور نگاشته شده است، به مبارزات سیاسی انقلابیون در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷ می‌پردازد. 

بر اساس این گزارش، این نمایش که با مشارکت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری مرکز و به صورت ملی برنامه ریزی شده است، در مراحل پیش تولید قرار دارد که پس از تولید نهایی به مناسبت دهه مبارک فجر و جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ۹۷ در کرمانشاه اجرا خواهد شد.

این نمایش نامه که به نویسندگی ایوب آقاخانی از نمایشنامه نویسان نامدار کشور نگاشته شده است، به مبارزات سیاسی انقلابیون در ماه‌های منتهی به انقلاب ۵۷ می‌پردازد.
بر اساس این گزارش، این نمایش که با مشارکت مرکز هنر‌های نمایشی حوزه هنری مرکز و به صورت ملی برنامه ریزی شده است، در مراحل پیش تولید قرار دارد که پس از تولید نهایی به مناسبت دهه مبارک فجر و جشن ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی از تاریخ ۱۲ لغایت ۲۲ بهمن ۹۷ در کرمانشاه اجرا خواهد شد.