مسئولین ستادی کانونهای خدمت رضوی با حضور در دفتر آیت الله علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، گزارش خدمات صورت گرفته توسط خادمیاران استان را ارائه نمودند.

به گزارش کربلاییان دوشنبه ۵ آبان مسئولین ستادی کانونهای خدمت رضوی با حضور در دفتر آیت الله علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه، گزارش خدمات صورت گرفته توسط خادمیاران استان را ارائه نمودند.

آیت الله علما در این نشست ضمن تشکر از خدمات صورت گرفته اظهار داشت: خدمت به مردم در هر شکلی نافع است، مهم این است که افراد هرچه بهتر تدبیر کنند و از موقعیت، عنوان و منصب خود برای خدمت به مردم اقدام کنند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه ما در ایران عنوانی بالاتر از امام رضا (ع) نداریم گفت: خدمت به مردم هم کار پیامبران است و هم دوام حکومت ها، فلسفه نظام و حکومت ماهم طبق قانون اساسی خدمت به مردم است.

وی با اشاره به حدیث پیامبر (ص) تصریح کرد: أَلدّالُّ عَلَى الْخَیْرِ کَفاعِلِه، کسى که برای کار خیر برنامه ریزی، تدبیر و تلاش کند مثل این است که خود او این کار را انجام داده چرا که زمینه را او فراهم کرده است، اگر همه ما با نیت خدایی وارد این عرصه شویم خدای تبارک و تعالی هم درهای خیر و رحمت را بر همه ما باز می کند.

پیش از سخنان آیت الله علما، سید جعفر امامیان دبیرکانونهای خدمت رضوی استان کرمانشاه، گزارش عملکرد کانون های خدمت رضوی را تشریح کرد.