در عرصه فرهنگ به معنای واقعی کلمه احساس نگرانی می کنم … هر چه می گذرد تجمع اصحاب حق را واجب تر و فوری تر احساس می کنم ... دستگاه‌های دولتی آغوش خود را به روی بچّه‌مسلمانها وجوانهای مؤمن و انقلابی وحزب اللّهی باز کنند ... مقام معظم رهبری
پنجشنبه 22 آذر 1397
4 ربیع‌الثانی 1440 / 2018 December 13
به این مورد امتیاز دهید
(0 رای‌ها)

شهریار سعیدپور به تشریح فعالیت‌های بانک رسالت در استان کرمانشاه پرداخت  و اظهار داشت: ارائه خدمات در این بانک محدود به زمان و مکان خاصی نیست؛ بانک قرض الحسنه رسالت در قالب بانکداری اجتماعی، قادر به ارائه خدمات در دورترین نقاط استان و حتی شهرهای فاقد شعبه خواهد بود.

وی با اشـاره به سـه بُعد هویتی قرض الحسنه، اجتماعی و خرد بودن این بانک افزود: بانک قرض الحسـنه رسـالت به صورت تخصصی فقـط روی قرض الحسـنه کار می کند و تمام سـپرده ها و تسـهیلات بانـک مبتنـی بـر عقـد قرض الحسنه است. علاوه بر این تلاش می شود تـا در بُعد شـرعی، فتاوای علمای جهان اسلام رعایت شود.

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه گفت: بـا توجـه به ایـن ابعاد، هدف غایی بانک قرض الحسنه رسالت این است کـه خدمـات خود را به صورت آسـان و ارزان در بستری شرعی ارائه کند.

سعیدپور بیان داشت: بانک برای دسـتیابی بـه هدف غایی راهـی جز مدرن شـدن نـدارد تا هـم هزینه هـا را کم و هم خدمات را به صورت آسـان ارائه کند؛ بر همین اسـاس زیربنا و زیر سـاخت بانک قرض الحسـنه رسالت، بانکداری مدرن است.

وی در ادامه برای روشن تر شدن مفهوم بانکداری اجتماعـی بـه تفاوت هـای بانکـداری سـنتی بـا بانکداری اجتماعی اشـاره کرد و ادامه داد: بانکداری سـنتی، فیزیکـی و حضـوری و ارائـه خدمـات در قالب آن به  صورت فردی و جغرافیا محور است، اما در بانکداری اجتماعی بدون نیاز به حضور افراد در شعبه تمام خدمـات بـه صـورت غیرحضـوری  و بـا اسـتفاده از ابزارهای الکترونیک و مجازی در بستری مدرن به مشـتریان ارائه می شود.

به گفته سعیدپور، همچنین در بانکداری اجتماعی به جای ارائه خدمات شـعبه محـور و در نتیجه جغرافیا محـور (که خدمـات هر شـعبه محـدود بـه منطقه جغرافیایـی آن شـعبه اسـت) خدمات با نـگاه تخصصی به گروه مشـتریان ارائه می شود؛ برای مثال اگر در یک شـعبه به دلیل منطقـه جغرافیایی ترکیبی از هنرمنـدان، معلمـان و پزشـکان و... باشـند در بانکـداری اجتماعـی بـه هر یـک از این گروه مشـتریان به صورت اختصاصی در گروه مربوط خدمات ارائه می شـود.

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه گفت: هدف نهایی ما در بانکداری اجتماعی این است که برای همه اعضا غیرحضوری حساب افتتاح شود و در صورتی که نیاز به دریافت وام داشـتند، فرد بدون امضای کاغذی و با درخواست اینترنتی، تسهیلات را دریافت کند.

وی همچنین از راه انـدازی سـامانه نمره دهـی اعتباری مرات جهت بررسی سوابق عملکرد بانکی برای ضمانت پرداخت ماهیانه تسهیلات توسط مشتریان در بانک قرض الحسنه رسالت خبر داد و افزود: در سامانه مرآت که برای اعتبارسـنجی ایجاد شـده، به مشـتریان یک نمره اعتباری اعطا و براساس آن میزان پرداخت تسهیلات را مشخص می کند.

سعیدپور یادآورشد: این سامانه در بانک قرض الحسنه رسالت برای آسان کردن دریافت تسهیلات و تسهیل مسیر وام گیرنده است، زیرا درصورت تایید اعتبـار وام گیرنده، برای دریافت تسـهیلات قرض الحسـنه دیگـر نیازی به ضامن نیست.

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت استان کرمانشاه با بیان اینکه بازار اعضا یکی از اعضاي شبکه توسعه اجتماعی رسالت است گفت: این خدمت در راستای سال حمایت از کالای ایرانی بوده و محصولات مختلفی از جمله لوازم خانگی، تراکتور و ادوات کشاورزی، محصولات سایپا دیزل(فوتون)، بیمه و... را به صورت وام قرض الحسنه بدون سود و کارمزد و عدم نیاز به گردش مالی در اختیار مشتریان با قیمت مناسب قرار می گیرد.

سعیدپور با بیان اینکه بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه با 10 شعبه در استان به مشتریان خدمات می دهد، گفت: نوع فعالیت بانک قرض الحسنه رسالت در ارائه خدمات  بیرون از محیط شعبه (بانکداری اجتماعی) به مشتریان و پرداخت تسهیلات قرض الحسنه تنها با 2 درصد کارمزد، باعث شده هر روز بر تعداد مشتریان بانک افزوده شود.

مدیر بانک قرض الحسنه رسالت کرمانشاه با اشاره به همکاری سازمان های دولتی و خصوصی با این بانک، اداره کل آموزش و پرورش استان ، سپاه و ارتش، حوزه های علمیه، گمرک، اوقاف، جمعیت هلال احمر، مخابرات، تبلیغات اسلامی استان و... را از جمله این سازمان ها برشمرد.

ارسال نظر

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.