مفاهیم قرآن کریم مهجور مانده است ۲۵ اسفند ۱۳۹۷

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه:
مفاهیم قرآن کریم مهجور مانده است

معاون تهذیب حوزه‌های علمیه گفت: مفاهیم قرآن کریم مهجور مانده و برای رفع آن باید قرآن را بخوانیم و بدان عمل کنیم.

قرآنی
ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار کرمانشاهی در آزمون سراسری حفظ قرآن کریم ۰۵ اسفند ۱۳۹۷
مدیرکل اوقاف کرمانشاه خبر داد:

ثبت‌نام بیش از ۲۰ هزار کرمانشاهی در آزمون سراسری حفظ قرآن کریم

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمانشاه گفت: بیش از ۲۰ هزار نفر برای شرکت در آزمون سراسری حفظ و مفاهیم قرآن کریم در این استان ثبت‌نام کرده‌اند.