فراخوان سومین دوره بینش مطهر کرمانشاه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

فراخوان سومین دوره بینش مطهر کرمانشاه

فراخوان سومین دوره بینش مطهر کرمانشاه منتشر شد

راهیابی ۱۱۰ دانش آموز و فرهنگی به مرحله کشوری مسابقات قرآن ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

مدیرکل آموزش و پرورش کرمانشاه عنوان کرد:
راهیابی ۱۱۰ دانش آموز و فرهنگی به مرحله کشوری مسابقات قرآن

فکری و پژوهشی
چیزی یافت نشد !