رسانه‌های انقلابی سنگ زیرین آسیاب نظام هستند ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

رسانه‌های انقلابی سنگ زیرین آسیاب نظام هستند

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه گفت: رسانه‌های انقلابی همواره سنگ زیرین آسیاب نظام اسلامی هستند.

رسانه های دیجیتال
چیزی یافت نشد !