پویش شهروندی کتاب و قصه در کرمانشاه ۱۸ اسفند ۱۳۹۸

به همت جمعی از مجموعه های فرهنگی کرمانشاه برگزار می شود؛
پویش شهروندی کتاب و قصه در کرمانشاه

جمعی از مجموعه های فرهنگی کرمانشاه جهت تقویت فرهنگ عمومی برگزار خواهند کرد.

تربیتی
چیزی یافت نشد !