استقرار دائم ۱۹۰ مبلغ در نقاط مختلف کرمانشاه ۰۲ تیر ۱۳۹۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی کرمانشاه مطرح کرد
استقرار دائم ۱۹۰ مبلغ در نقاط مختلف کرمانشاه

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه از استقرار دائم ۱۹۰ مبلغ در نقاط مختلف استان خبر داد.

اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کرمانشاه ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

معاون تبلیغات اسلامی کرمانشاه عنوان کرد:
اعزام بیش از ۱۵۰۰ مبلغ به مناطق مختلف کرمانشاه

تبلیغی
چیزی یافت نشد !