چهل سالگی انقلاب از نگاه مردم کرمانشاه ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

فیلم/
چهل سالگی انقلاب از نگاه مردم کرمانشاه

نظر مردم کرمانشاه در مورد چهل سالگی انقلاب را در این فیلم ببینید.

چندرسانه ای
چیزی یافت نشد !