یادداشت/ شکوفایی اقتصادی استان، در گرو توجه به مرز های استان ۲۴ فروردین ۱۳۹۹

یادداشت/ شکوفایی اقتصادی استان، در گرو توجه به مرز های استان

استان کرمانشاه ازجمله استان‌های مستعد کشور است که طی سالیان گذشته تا حدی ظرفیت‌های فنی برای تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری در این استان فراهم‌شده است. اما برای جهش در تولید باید به تجارت مرزی توجه بیشتری شود.

اولین دوه ی تربیت مربی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه ۰۳ اسفند ۱۳۹۷

با حضور استاد عبدالملکی/
اولین دوه ی تربیت مربی اقتصاد مقاومتی در کرمانشاه

eshraf
چیزی یافت نشد !